Vuile lucht: minder regen

Uit vuile lucht regent het niet makkelijk. Hoe vuiler de lucht hoe moeilijker daarin wolken ontstaan waaruit snel regen valt. Wolken uit vuile lucht bevatten weliswaar extra veel druppeltjes, maar die zijn zo klein dat ze pas na lange tijd samenvloeien tot regendruppels.

Een team Israëlische en Chinese onderzoekers bestudeerde het ontstaan van wolken en regen boven een berggebied benedenwinds van de Chinese industriestad Xian (Science, 9 maart). Daartoe kregen de wetenschappers toegang tot langjarige statistiek van regenval en luchthelderheid in midden China.

Als de lucht van de vlakte waarop Xian ligt naar de bergen waait, wordt hij gedwongen te stijgen en dat leidt tot wolkvorming en neerslag. Vanaf Mount Hua in het berggebied (2.060 meter hoog) wordt de helderheid van de lucht al sinds 1954 met eenvoudige middelen bijgehouden. De helderheid is een maat voor de hoeveelheid vuil. Het ‘zicht’ is in die halve eeuw gehalveerd: aanvankelijk konden bergtoppen op 30 km afstand worden gezien, nu nog maar op 15 km afstand. In dezelfde periode is ook de regenval in de bergen, relatief ten opzicht van de vlakte, met tientallen procenten teruggelopen. Vooral als de lucht heel vuil is (een zicht minder dan 8 km) wordt de regenval boven de bergen relatief ten opzichte van de vlakte sterk onderdrukt. Wolken uit vervuilde lucht laten hun regen zó laat vallen dat ze vaak uitgroeien tot zware buienwolken.