VNO wil thuiswerk stimuleren

Werknemers moeten meer thuiswerken. Dat draagt bij aan de oplossing van zowel het fileprobleem als de tekorten op de arbeidsmarkt, zegt directeur Niek-Jan van Kesteren van werkgeverscentrale VNO-NCW. Werkgevers moeten volgens hem stimuleren dat werknemers één of twee dagen per week thuis gaan werken. Hij wil daarover dit voorjaar met vakbonden en het kabinet afspraken maken tijdens de zogenoemde participatietop.

Hij denkt aan een fiscale stimulering van thuiswerken, en het op kosten van de werkgever inrichten van thuisplekken. „Een laptop en een smartphone, dat zijn de kosten niet.”

Volgens Van Kesteren is er geen reden om te denken dat mensen thuis minder productief zijn. „Werkgevers moeten het natuurlijk alleen doen bij mensen van wie ze denken dat die het aankunnen.”

Nederland wordt bedreigd door twee infarcten, zegt Van Kesteren. „Het fileprobleem loopt uit de hand, en zal ook niet à la minute worden opgelost. En er zijn weer tekorten op de arbeidsmarkt.” Voldoende reden om te praten over thuiswerken. Dat biedt meer mogelijkheden om privé met werk te combineren, wat meer werken makkelijker maakt voor mensen die nu in deeltijd of helemaal niet werken. „De bal ligt voor het doel.” In Nederland werken 4 miljoen mensen op een kantoor. Als die allemaal één of twee dagen thuiswerken, is het fileprobleem terug op het niveau van begin jaren negentig.