Regels in circussen voor gebruik dieren

Amersfoort. De circussen in Nederland hebben zelf richtlijnen opgesteld voor optredende dieren. Per diersoort zijn regels opgesteld voor bijvoorbeeld de grootte van het hok, het voedsel en de inspanningen in de piste. Met de regels komen de circussen tegemoet aan de kritiek van actiegroepen en enkele gemeenten. In Amsterdam speelde vorig jaar december een discussie over het welzijn van dieren tijdens het Wereldkerstcircus in theater Carré. De PvdA wilde weten of Amsterdam bereid zou zijn om circussen met wilde dieren te verbieden. Daarmee hoopte de partij een ethische discussie over circusdieren op te starten. De gemeente Winschoten besloot in september 2006 al tot een verbod op circussen met wilde dieren.