`Kabinet, niet Raad van State beslist over referendum Europa`

Den Haag. Het kabinet beslist zelf of er een referendum komt over de opvolger van de Europese Grondwet. Dat zei minister-president Balkende gisteren tijdens het jaarlijkse debat over de Staat van de (Europese) Unie in de Eerste Kamer. Hierbij waren ook minister Verhagen (CDA, Buitenlandse Zaken) en staatssecretaris Timmermans (PvdA, Europese zaken) aanwezig. Een aantal senatoren was in de veronderstelling dat deze vraag bij de Raad van State zou worden neergelegd, net zoals dat bij de eerste versie van het verdrag gebeurde en ook in het regeerakkoord staat. Balkenende zei ”stap voor stap” naar een nieuw verdrag te willen toewerken dat zich ”overtuigend onderscheidt” van de door de Nederlandse bevolking verworpen Europese Grondwet. Het kabinet wil geen Europese Unie die fungeert als superstaat, maar een EU ”als aanvulling op de nationale soevereiniteit”. Zodra het verdrag is `uitonderhandeld` wordt het totaal aan verdragswijzigingen aan de Raad van State voorgelegd. Hierna beslist het kabinet over een referendum, aldus de premier.