Is het kinderleven minder waard?

Toen ik het artikel van Brigitte Slot over adoptie las (nrc.next, 12 maart), bekroop mij alweer een licht gevoel van ergernis. Alweer, omdat mij dit de laatste maanden, sinds de vorming van ons nieuwe kabinet, vaker overkomt. Er lijkt een bepaalde categorie mensen in Nederland te zijn die zich stelselmatig afzet tegen alle `christelijke puntjes` in het coalitieakkoord. Als het kabinet A zegt, zeggen deze mensen standaard B. Zo ook in het betreffende artikel, waarin zes redenen worden genoemd waarom adoptie ouderwets, achterhaald en niet zaligmakend is. De redenen zijn echter zaken die kúnnen voorkomen, maar waarvan niet zeker is dat ze ook echt zullen gebeuren. Is een kinderleven daarom minder waard? De kansen op geluk en voorspoed zijn toch zeker niet minder groot? Bovendien kunnen vrouwen zich ook zeer schuldig voelen over abortus. Het geheel kwam nogal eenzijdig en `berekenend` op mij over, wellicht omdat Brigitte Slot econoom is.

    • Debora Veldman Leeuwarden