In 2050 67 miljoen Europeanen minder

De bevolkingsomvang van Europa zal tot het jaar 2050 met 67 miljoen mensen krimpen, tot 664 miljoen. De totale wereldbevolking zal in dezelfde periode groeien met 2,5 miljard mensen, tot 9,2 miljard.

Dat blijkt uit de jongste bevolkingsprognoses van de Verenigde Naties, die gisteren zijn gepresenteerd.

De groei van de wereldbevolking in de komende 43 jaar – qua omvang vergelijkbaar met de totale wereldpopulatie van 1950 – komt vrijwel volledig voor rekening van de onderontwikkelde landen. Hun inwonertal zal groeien van 5,4 tot 7,9 miljard. Het inwonertal van de ontwikkelde wereld blijft stabiel, op 1,2 miljard.

De bevolkingsgroei wordt veroorzaakt door het relatief hoge vruchtbaarheidscijfer in ontwikkelingslanden (dat in absolute zin weliswaar daalt, maar hoog genoeg blijft voor een natuurlijke aanwas), in combinatie met een toenemende levensverwachting.

Het stabiel blijven van de bevolkingsomvang in de westerse wereld – ondanks dalende geboortecijfers – komt door het te verwachten immigratiesurplus. Dat zal tot 2050 jaarlijks gemiddeld 2,3 miljoen mensen bedragen, aldus de VN.

India zal in 2050 China hebben afgelost als het meest inwonerrijke land ter wereld: 1,6 miljard om 1,4 miljard.

Bekijk de VN-cijfers: www.un.org/esa/population/unpop.htm