`Huizen Schinveld beter isoleren`

Maastricht, 14 maart. De provincie Limburg eist dat het Rijk maatregelen neemt om woningen in Schinveld beter te isoleren tegen het lawaai van AWACS-radarvliegtuigen van de vliegbasis Geilenkirchen. Gedeputeerde Staten (GS) van Limburg schreven dat vandaag aan het ministerie van VROM. GS reageren hiermee op een brief eind vorig jaar aan de Tweede Kamer van de voormalige staatssecretaris van milieu, Pieter van Geel. Die stelde dat het isoleren van woningen in Schinveld 55 miljoen euro zou gaan kosten en dus te duur zou zijn.