Halliburton vlucht naar Dubai

Dave Lesar verhuist van Houston naar Dubai. Hij is zeker niet de eerste Amerikaanse topman die naar het Midden-Oosten verkast, maar zijn stap is veelzeggender dan die van de meeste anderen, omdat hij de president-commissaris en uitvoerend directeur is van Halliburton. Het grote dienstverleningsconcern voor de oliesector installeert een hoofdkantoor in de Verenigde Arabische Emiraten.

Halliburton zegt dat de leider zijn klanten volgt. In 2006 kwam zo’n 38 procent van de omzet van Halliburton uit het oostelijk halfrond, en dat aandeel zal alleen maar verder stijgen nu de oliewinning in de VS zelf terugloopt.

Maar er zijn ook andere redenen. De loonbelasting in Dubai kent een nultarief, evenals de winstbelasting. En dan is er nog het politieke aspect. De nauwe banden van Halliburton met de Amerikaanse regering zijn dezer dagen niet bepaald een aanbeveling in het Midden-Oosten. Halliburton Dubai ontplooit bijvoorbeeld bescheiden activiteiten in Iran, die onder de sanctiewetgeving zouden vallen als ze vanuit de VS zouden worden aangestuurd.

Halliburton is niet het enige bedrijf dat zijn vestigingsbeleid wijzigt. De bank Comerica verhuist zijn hoofdkantoor van Detroit naar Dallas. Goldman Sachs stuurt een van zijn topmensen van New York naar Londen. Deze trend zal sterker worden. Door de moderne telecommunicatietechnologie zijn managers in staat hun bedrijven overal ter wereld te besturen. Waarom zouden ze dan niet op een plek gaan wonen waar de belastingen lager en de verbindingen beter zijn?

Bovendien hebben nog slechts weinig aandeelhouders banden met specifieke locaties, zodat zij niet zullen klagen als belangrijke personen of zelfs hele bedrijven een andere vestigingsplaats kiezen. Een snelle winststijging als gevolg van een slimme verhuizing kan reden zijn voor een bedrijvenopkoper om toe te slaan.

Maar zulke nomadische praktijken zijn een hard gelag voor de oude thuishavens. Omdat de migraties vaak plaatsvinden vanuit gebieden met hoge naar gebieden met lage belastingen, zijn minder mobiele bedrijven uiteindelijk de klos, omdat zij dan relatief meer belasting moeten gaan betalen.

Het ligt in de lijn der verwachting dat politici zullen reageren, zoals zij ook hebben gedaan toen Stanley Works in 2002 probeerde zijn belastingadres naar Bermuda te verplaatsen. De gereedschapproducent moest zijn domicilie in Connecticut aanhouden. Lesar verhuist misschien net op tijd.

Martin Hutchinson

Voor meer commentaar uit Londen: www.breakingviews.com.Vertaling Menno Grootveld

    • Martin Hutchinson