Generaal pardon in Duitsland

. In Duitsland mogen ongeveer 180.000 uitgeprocedeerde asielzoekers voorlopig blijven. CDU/CSU en SPD en de zestien deelstaten hebben een akkoord bereikt over een pardonregeling voor uitgeprocedeerde asielzoekers die op humanitaire gronden nog niet zijn uitgezet. De regeling geldt voor asielzoekers die zes jaar of langer in Duitsland zijn, maar van wie de asielaanvraag telkens is afgewezen. Voorwaarde is wel dat zij een vaste baan krijgen, Duits spreken en een integratiecursus volgen. Anders verliezen zij in 2009 hun verblijfsstatus alsnog. (ANP)