Eigen richtlijnen voor circusdieren

Amersfoort, 14 maart. De circussen in Nederland hebben richtlijnen opgesteld voor dieren die er optreden. Hiermee willen ze een stap maken op het gebied van het welzijn van (wilde) circusdieren, aldus de Vereniging Nederlandse Circus Ondernemingen (VNCO) gisteren. Ze komen hiermee tegemoet aan kritiek van actiegroepen en enkele gemeenten op het gebruik van circusdieren. De circussen hebben per diersoort regels opgesteld voor zaken als de grootte van het hok, het voedsel en de inspanningen in de piste.