Wilders heeft een eerbaar en logisch punt

Ik maak bezwaar tegen het tweede gedeelte van het hoofdartikel `Dubbelzinnig` (NRC Handelsblad, 5 maart). Daarin heet het dat Wilders op zich legitieme vragen omtrent de mogelijke consequenties van dubbele nationaliteit op regeringsniveau koppelt aan de loyaliteit van Aboutaleb en Albayrak. Dat is onwaar, en keer op keer door hem benadrukt. Op dit moment vertegenwoordigen beide staatssecretarissen zijn principiële standpunt, dat voor andere nationaliteiten evenzeer zou gelden. Dat Wilders een eerbaar en logisch punt heeft, wordt intussen door velen erkend, en het laatste woord is hier nog niet over gezegd.

    • Margaretha C. van der Wal Zeist