Populisme en tv

Het artikel op de opiniepagina van 8 maart over het gebrek aan nuance in het publieke debat, is mij uit het hart gegrepen. Ongenuanceerd politieke aandacht vragen mobiliseert het voorheen amorfe deel van onze samenleving dat niet gewend is om te gaan met voors en tegens. Fortuyn en zij die dit mede dankzij hem begrepen hebben, maakten hiervan gebruik voor het opvoeren van hun electorale scores. Soms, zoals in het geval Wilders, gebeurt dit schaamteloos. Ook de SP heeft op oneigenlijke gronden het voortouw genomen in de afwijzing van de Europese Grondwet. Ik denk dat vooral de tv debet is aan het verschijnsel, betere programma`s als Buitenhof ten spijt. Helaas hebben opiniërende stukken als deze geen ombuigende waarde, omdat ze vooral gelezen worden door mensen die er al zo over denken. Laten we hopen dat ook de hypecultuur aan slijtage onderhevig is en dat er bij de omroepen weer eens een verstandigere generatie aan bod zal komen.

    • L.E. Bollen Maastricht