OVSE: uitslag stemcomputer ook op papier

Stemcomputers zouden voor hun beveiliging niet deels afhankelijk moeten zijn van geheime software. Ook moet de uitslag van verkiezingen met stemcomputers gecontroleerd kunnen worden op papier.

Dat zegt de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, de OVSE, in een analyse van de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2006. Het vertrouwen in stemcomputers zou hiermee vergroot kunnen worden.

De OVSE wil dat de wetgeving wordt aangepast zodat een papieren hertelling of controle mogelijk wordt. De organisatie plaatst vraagtekens bij het geheime deel van de elektronische stemsystemen. „Regelgeving voor elektronische stemsystemen zou geen systeem moeten toelaten dat voor de veiligheid afhankelijk is van geheimhouding van enig deel van de technische specificaties. Bij gesloten systemen kunnen burgers, verkiezingsmedewerkers en waarnemers niet zien wat er gebeurt”, aldus de OVSE in haar analyse.

De OVSE deed onderzoek naar de volledige gang van zaken rondom de verkiezingen. Voorafgaand daaraan ontstond twijfel over de betrouwbaarheid van de stemmachines die vrijwel overal worden ingezet. Die onrust werd geïnitieerd door de actiegroep ‘Wij vertrouwen stemcomputers niet’. De OVSE sprak ook met vertegenwoordigers van deze groep. Volgens de Europese waarnemers zou een onafhankelijke instantie de stemsystemen voortaan moeten controleren. De actiegroep is blij met de steun van de OVSE. Woordvoerder Maurice Wessling: „Als je dit leest, moet je concluderen dat we in Nederland hebben zitten slapen de afgelopen jaren.”

De verkiezingswaarnemers constateren dat er door een hoge mate van vertrouwen in overheid en verkiezingsautoriteiten brede steun is voor het gebruik van stemcomputers. Hoewel geen verdenkingen zijn geuit dat dit vertrouwen is geschaad, meent de OVSE dat het een goed moment is voor meer transparantie bij invoering van nieuwe stemtechnieken.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken wil niet inhoudelijk reageren. Inmiddels onderzoekt een commissie onder leiding van oud-minister Korthals Altes (Justitie, VVD) het verkiezingsproces.