Londen wil forse daling CO2-uitstoot

De Britse regering heeft vanmorgen voorstellen gepresenteerd die voorzien in een verplichte daling van de uitstoot van CO2 in het land met 60 procent in het jaar 2050. Al in 2020 zou de reductie tussen de 26 en 32 procent moeten bedragen ten opzichte van het ijkjaar 1990.

De regering hoopt met haar voorstellen de Britse economie om te vormen tot een van de meest efficiënte van Europa in zijn energiegebruik. De lidstaten van de Europese Unie spraken vorige week af dat ze in 2020 hun CO2-uitstoot met ten minste 20 procent moeten hebben teruggebracht ten opzichte van 1990.

De Britse regering wil zich in haar voorstel echter niet binden aan een vaste jaarlijkse reductie van de emissies, zo maakte minister van Milieu David Milliband vanmorgen duidelijk. Ze geeft de voorkeur aan verplichte doelstellingen over een periode van vijf jaar. Wel zou er jaarlijks moeten worden bekeken hoeveel vooruitgang er is geboekt met het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen.

De plannen werden als onvoldoende van de hand gewezen door de Conservatieve leider David Cameron. Deze zou liever een verplichte reductie van 3 procent per jaar zien. Ook wil Cameron een jaarlijks kilometerquotum vastleggen voor particulieren die per vliegtuig op vakantie willen. Wie meer en verder wenst te vliegen zal worden geconfronteerd met een extra heffing. Luchtvaartmaatschappijen hebben zich meteen fel tegen deze voorstellen uitgesproken.

Minister van Financiën Gordon Brown, die naar verwachting later dit jaar premier Tony Blair opvolgt, pleitte gisteren al voor forse besparingen in energiegebruik bij burgers thuis.