Geloofsopvatting doet er niet toe

En alweer hoor ik het op de radio: ”Moslims zijn niet blij met debat dubbele nationaliteit.” Hier worden twee zaken door elkaar gehaald die, zeker in een land met scheiding van kerk en staat, niet verward dienen te worden. Je (al dan niet dubbele) nationaliteit staat los van je levensbeschouwing. Zo zijn er hindoeïstische Britten met ook een Nederlands paspoort, islamitische Nederlanders met slechts één paspoort, atheïstische Nederlandse Turken, enzovoort. Laat de media - én de heer Wilders - zich beperken tot het oorspronkelijke debat over dubbele nationaliteiten en de individuele geloofsopvatting daarbuiten laten.

    • Jenneke van der Wal Leiden