Gat tussen romantische reclame en werkelijkheid

Debat over Partij voor de Dieren

De kop ‘Financier van dierenpartij betrokken bij dierproeven’ geeft het gat weer dat er gaapt tussen de romantische reclameboodschappen van deze partij en de dagelijkse werkelijkheid. Zo is het de vraag of veel PvdD-kiezers in Zuid- Holland hebben nagedacht over de dijkbreuken en overstromingen die het gevolg zouden zijn van een belangrijk PvdD-programmapunt, het beperken van de jacht op muskusratten.

Ook de acties tegen het gebruik van proefdieren klinken sympathiek, maar gaan voorbij aan het feit dat zonder proefdieren de moleculaire biologie in Nederland zou worden lamgelegd. De moleculaire biologie vormt niet alleen de basis voor de vooruitgang van alle biologische kennis, maar met name voor het medisch onderzoek.

Dr. Mark van Blankenstein Berkel en Rodenrijs

    • Dr. Mark van Blankenstein Berkel