Fiscus controleert bij de woonboulevard

In de aangifte over 2006 wordt de bijtelling van de lease-auto voor het eerst niet opgenomen. Sinds vorig jaar wordt de bijtelling van de auto van de zaak anders verrekend. Bij werknemers met een lease-auto wordt de fiscale heffing nu per maand verrekend met het salaris in plaats van aan het einde van het jaar bij de aangifte van inkomstenbelasting. Alleen medewerkers die beperkt privé gebruikmaken van de auto ontkomen aan de heffing. Daarop zullen werkgevers extra alert zijn.

Natura

De fiscus ziet de mogelijkheid van de werknemer om privé in de auto van de zaak te rijden als ‘loon in natura’. Hiervoor wordt een percentage van de cataloguswaarde van de auto bij het salaris geteld waarover loonbelasting wordt verrekend. Anders dan bij andere componenten van loon in natura – denk aan gratis maaltijden of abonnementen – werd tot 2006 de heffing over de auto van de zaak buiten de loonheffing gehouden. Vanaf 2006 rekent de werkgever maandelijks met de leaserijder af via de loonstrook.

Is er echter geen sprake van privékilometers, dan kan de werknemer zijn werkgever vragen de bijtelling achterwege te laten. De fiscus legt de grens bij 500 kilometer per jaar. Wie kan bewijzen minder kilometers privé te rijden hoeft de bijtelling niet te betalen.

Privé

Dit kan de werknemer enige duizenden euro’s per jaar schelen. Voor een van de meest geleasde auto’s, de Volkswagen Golf, gaat het al snel om een bijtelling van 5.500 euro per jaar. De fiscus is daarom extra alert op misbruik. Een van de beoogde doelen van de wijziging is dat de werkgever helpt bij het toezicht op de juistheid van de fiscale verrekening. Is er ten onrechte geen bijtelling in het loon opgenomen, dan kan de werkgever van de Belastingdienst een naheffing over de verschuldigde loonbelasting en een boete tegemoetzien. In de praktijk zal de werkgever de werknemer vragen een zogenoemde ‘Verklaring geen privégebruik’ in te leveren bij de Belastingdienst. In deze verklaring geeft de werknemer aan de auto niet privé te gebruiken. In combinatie met een goede administratie van de ritten die de auto maakt, kan worden bewezen dat er geen privégebruik is. Zo moet van de zakelijke en privéritten de begin- en de eindstand van de kilometerteller worden genoteerd. Woon-werkverkeer geldt als zakelijk. Achteraf bijhouden aan de hand van een routeplanner is niet de bedoeling. Ritten die altijd hetzelfde of een even aantal kilometers bedragen doen bij controle de alarmbellen rinkelen.

De fiscus controleert niet alleen de kilometeradministratie. Ook wordt er met camera-auto’s actief op kenteken gecontroleerd op locaties als woonboulevards en bouwmarkten en in de vakantieperiode bij grensovergangen. Die gegevens koppelt de dienst aan het bestand van verklaring ‘geen privégebruik’.

Verkeerd

Ook zonder kwade opzet kan het misgaan. Zo is het belangrijk alert te zijn als er maar een beperkt aantal maanden in de lease-auto is gereden. Bijvoorbeeld bij een nieuwe baan halverwege het jaar. Rijdt u in een periode van drie maanden in totaal zo’n 300 kilometer privé dan gaat de fiscus ervan uit dat dit patroon zich het hele kalenderjaar herhaalt. Hoewel het privégebruik ver onder de 500 kilometer blijft, krijgt de eigenaar toch een gedeeltelijke bijtelling van 22 procent over de cataloguswaarde.

Cleo Scheerboom

Op www.microsoft.com is een model voor rittenregistratie te downloaden. De verklaring ‘geen privégebruik’ staat op www.belastingdienst.nl

    • Cleo Scheerboom