Excuses Bouterse voor ‘grap’

Nu de rechtszaak over de Decembermoorden dichterbij lijkt te komen, komen er excuses van Bouterse.

Oprecht of slechts een politieke stap?

Nabestaanden van de Decembermoorden tijdens de jaarlijkse herdenking in Amsterdam. Foto Maurice Boyer Herdenking van de 8 Decembermoorden in Suriname bij de plaquette van de Mozes en Aaronkerk ter nagedachtenis van de 15 doden, oa. advocaat Gerard Spong en D'66 kamerlid Dittrich waren aanwezig Foto NRC H'Blad, Maurice boyer 051208 Boyer, Maurice

„Een grote grap.” Zo pleegt Desi Bouterse, tegenwoordig oppositieleider in de Nationale Assemblee, de vervolging van de ‘Decembermoorden’ te typeren. En meestal laat de voormalige Surinaamse legerleider er een dreigende kwinkslag op volgen. „Je moet oud-militairen niet tergen”, roept hij dan.

Ook zondagavond, in het partijcentrum Ocer van zijn politieke partij NDP, volgde Bouterse deze tactiek. Met de hem kenmerkende bravoure verzekerde hij zijn gehoor dat hij nooit zal verschijnen in de rechtszaal op de zwaar beveiligde marinebasis bij Paramaribo, die inmiddels gereed is gemaakt voor wat een historisch proces zou moeten worden. „Laten ze oppassen dat ik hen niet opsluit”, aldus Bouterse, refererend aan zijn politieke tegenstanders die de Decembermoorden zouden willen gebruiken om de NDP te stuiten.

Toch zijn er kleine barstjes waar te nemen in Bouterses opstelling. Niet voor niets sprak hij afgelopen zondag tijdens een toespraak ineens openlijke excuses uit aan de nabestaanden van de Decembermoorden. Dat is saillant, zeker in combinatie met zijn eveneens afgelopen zondag herhaalde oproep voor amnestie. Wordt de grond onder zijn voeten Bouterse nu toch te heet?

Vaststaat dat na jaren van onderzoek en juridische procedures een proces nog nooit zo dichtbij is geweest. Zowel minister Santokhi (Justitie) als procureur-generaal Punwasi heeft gezegd dat de rechtszaak onontkoombaar is. Zo’n openlijk proces is voor Bouterse altijd een risico geweest. De oud-legerleider weet dat zijn offensieve tactiek aan kracht inboet als de feiten boven water komen. Op het podium mag de oud-legerleider het komende proces graag ridiculiseren, daarachter is hij minder zeker. Er is een grote kans dat de zaak verkeerd voor hem afloopt.

Bouterse heeft steeds gezegd dat hij wel verantwoordelijk was, maar tijdens de moorden zelf niet aanwezig was in Fort Zeelandia, waar de zaken buiten zijn medeweten uit de hand zouden zijn gelopen. Deze verklaring lijkt zwak. De feiten wijzen uit dat Bouterse nauw betrokken was bij de slachtpartij. Daarbij is het juridisch niet eens zo relevant of hij de trekker overhaalde: voor een veroordeling vormen zijn verantwoordelijkheid en betrokkenheid genoeg grond. Daarvoor zijn tal van aanwijzingen. Los van zijn toenmalige positie als leger- en regeringsleider, zitten er in het strafdossier verschillende belastende verklaringen. Het is dan ook begrijpelijk dat Bouterse opnieuw over amnestie begint.

Kansloos is dat overigens niet. Bouterse, de grootste spin in het web van de Surinaamse politiek, kan nog steeds veel voor elkaar krijgen. Met zijn grote NDP heeft hij macht te verdelen, hij weet veel van mensen en kan wheelen en dealen als de beste. Illustratief was onlangs het pleidooi voor amnestie door parlementsvoorzitter Somohardjo, leider van een Javaanse partij die nu regeert en die regelmatig wordt beticht van sympathie voor de NDP. Zeker is dus niets. Behalve dat de Decembermoorden de komende tijd voor veel onrust zullen zorgen.

Lees een uitgebreid profiel van Bouterse op nrc.nl/buitenland

    • Joost Oranje