De trek van de zakdoek

Vanavond om 20 uur spreekt prof. dr. ARIE VAN NOORDWIJK van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) over vogeltrek. Bevrijdingskerk, Ritzema Bosweg 18, Wageningen. Organisatie: Volksuniversiteit Wageningen en Studium Generale. Kosten: donateurs: 12,50 euro, overigen: 14 euro, studenten gratis.

Elk voorjaar keren miljoenen trekvogels terug uit het zuiden. Kampioen langeafstandsvliegen is de Noordse stern. Die overwintert aan de Zuidpool en broedt aan de Noordpool, 17.500 kilometer enkele reis. De boerenzwaluw, zelf niet zwaarder dan een zakdoek, legt zo’n 12.000 kilometer af. Een rietzanger van tien gram verdubbelt kort voor de trek zijn gewicht en kan dan met die vetreserves precies honderd uur non-stop vliegen. Van alle zangvogels die wegtrekken keert in het voorjaar maar een kwart terug, zegt evolutiespecialist Arie van Noordwijk.

Wanneer moet je als trekvogel vertrekken?

Van Noordwijk: „Het intrigerende is dat een trekvogel altijd op veranderende omstandigheden vooruit moet lopen. Zolang de omstandigheden goed zijn, propt hij zich vol om daarna een topprestatie te leveren. We weten nog niet echt goed door welke prikkels dat wordt aangestuurd.

„Vooral bij zangvogels wordt de trekdrang sterk van binnenuit gestuurd. Ook onder gecontroleerde laboratoriumomstandigheden, altijd even warm, met evenveel daglicht, worden ze tweemaal per jaar heel onrustig, ze gaan andere dingen eten en worden ’s nachts actief. Die interne sturing spoort niet precies met het kalenderjaar – een goede synchronisatie vraagt blijkbaar ook externe prikkels. Daglengte is in de gematigde streken een betrouwbare indicator. ”

Hoe flexibel zijn trekvogels?

„Zangvogels reizen individueel. Ouders vertrekken meestal eerder dan hun jongen. Meestal zijn die jongen ook flexibeler, oudere zangvogels hebben hun vertrouwde trekpatronen. Zangvogels profiteren van levenservaring, dat wordt nogal onderschat. Belangrijk zijn ook goede oriëntatiemechanismen, zoals op het aardmagnetisch veld en de polarisatie van het sterrenlicht. Sinds kort weten we dat jonge zangvogels voordat ze wegtrekken, een paar nachten rondvliegen om zich te leren oriënteren op de sterrenhemel.”

„Bij waterwild is het trekgedrag deels cultureel bepaald. Ganzen trekken in gezinsverband, de jongen leren de routes van hun ouders. Je kunt ganzen – of kraanvogels – nieuwe trekroutes leren. Maar op ooievaarsstations zie je de jongen van gekortwiekte ouders toch ook weer op eigen houtje naar Afrika trekken – essentieel is dat leren nou ook weer niet.”

Wat betekent klimaatverandering voor de vogeltrek?

„Als het voorjaar vroeger valt, kan eerder aankomen voordelig zijn. Sommige vogels vervroegen hun hele cyclus – ze arriveren eerder en verdwijnen eerder. Blijkbaar geeft hun interne klok na een vast aantal weken om te broeden en hun veren te ruien het vertreksein. Andere soorten komen vroeger aan èn blijven langer hangen.”

    • Marion de Boo