China wil minder doodstraf

Rotterdam. China wil meer zorgvuldigheid aan de dag leggen bij de veroordeling van verdachten en de doodstraf minder vaak gaan toepassen. Geheime executies zijn taboe, net zoals het publiekelijke tonen van veroordeelde misdadigers, martelingen en andere vormen van inhumane behandeling van gevangenen. Dat staat in een gezamenlijk rondschrijven van het Chinese Hooggerechtshof, de openbare aanklager en het ministerie van Openbare Veiligheid en dat van Justitie. In China worden verreweg de meeste doodstraffen ter wereld uitgesproken en uitgevoerd. Volgens het gisteren verspreide document kan China het zich niet veroorloven de doodstraf af te schaffen. Maar toepassing ervan moet wel veel zorgvuldiger gebeuren - een impliciete erkenning dat in het verleden ernstige fouten zijn gemaakt.