Virtuositeit gaat niet ten koste van muzikale inhoud

cd klassiek Hilary Hahn, Paganini & Spohr Concertos DG 002894776232 *** Cover van Paganini & Spohr van Hilary Hahn

cd klassiek

Hilary Hahn, Paganini & Spohr Concertos DG 002894776232 ***

De Amerikaanse violiste Hilary Hahn (27), al tien jaar succesvol concertvioliste, maakte al cd-opnames van vrijwel alle grote vioolconcerten. Dat ze zich nu ‘pas’ waagde aan het Vioolconcert nr. 1 van Paganini en het Vioolconcert nr. 8 van Spohr, ligt vooral aan de aard van de muziek. Het concert van Paganini, zelf de oer-virtuoos, is een minder populair showstuk, rijk aan geslaagd uitgevoerd effectbejag. Dwalende chromatische toonladders, drieste pizzicati, duivelse dubbelgrepen, stuiterend gekwinkeleer (Rondo) – vertoon van technisch vernuft is minstens zo belangrijk als de muzikale boodschap, ook al noteert Hahn in haar voorwoord juist dat de virtuositeit nergens ten koste gaat van de muzikale inhoud.

Dat geldt wel voor Spohrs Vioolconcert nr. 8 – een innemend, vroeg-romantisch speelstuk in modo di scena cantante. Het extraverte karakter moest het Italiaanse operapubliek behagen, en inderdaad is dit concert een ontdekking. Hahn speelt het met vuur. Maar voor de intelligentie en de fijnzinnigheid die haar tot een bijzonder violiste maken, is Paganini niet het geijkte repertoire.

    • Mischa Spel