Personeelstekort treft industrie

Een personeelstekort belemmert de productiegroei van de Nederlandse industrie. Het tekort treft vooral ondernemers in de metaalelektro (metaal, elektrotechniek en transportmiddelen), de sector met de snelst groeiende orderportefeuille. Dit blijkt uit vandaag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek.

10 procent van de ondernemers in de metaalelektro zegt dat de productiegroei wordt belemmerd door een tekort aan geschikte werkkrachten. Vorig jaar zei 2 procent van de ondernemers in deze branche hiervan hinder te ondervinden. In de industrie als geheel is het personeelstekort bij 4 procent van de bedrijven te voelen, tegen 1 procent vorig jaar.

De enquêteresultaten vormen een nieuwe indicatie dat de tekorten op de arbeidsmarkt snel oplopen, vooral door een tekort aan vakkrachten in de industrie.

Opvallend is dat de krapte al snel na het begin van de economische opleving te voelen is. Het percentage ondernemers met personeelstekorten in de metaalelektro ligt nu al op het niveau van het jaar 2000. Toen was daar ruim zes jaar oplopende economische groei aan voorafgegaan. De huidige opleving is niet meer dan drie jaar geleden begonnen.

Dezelfde trend van relatief snel oplopende tekorten is terug te zien in het totale aantal vacatures. Dat is nu met 2,8 vacatures per 1.000 banen al hoger dan bij de piek van de vorige hoogconjunctuur, in 2000.

Oorzaak van de personeelstekorten in de industrie is een sterk groeiende vraag gecombineerd met een grote uitstroom van oud personeel en weinig aanwas van jong personeel.

De industrie kent een relatief vergrijsd personeelsbestand. Deze jaren gaat een grotere groep dan ooit tevoren met pensioen. Tegenover deze grote uitstroom staat weinig instroom. Niet alleen neemt het aantal jongeren dat de arbeidsmarkt betreedt af, de zogenoemde ‘ontgroening’, maar de belangstelling voor technische beroepen onder jongeren daalt ook.