Onrust over Britse belastingmaatregel

Amsterdam, 12 maart. De Britse filmwereld is in rep en roer over de beëindiging van de fiscale voordelen voor private investeerders. De Britse regering had begin maart al bekendgemaakt dat in het nieuwe belastingstelsel de sale-and-lease-back-constructies voor stille vennoten niet langer zouden passen. Daarna kwam een intensieve lobby op gang vanuit de filmwereld, aangezien die constructie de sleutel is voor filmfinanciering met private investeerders, zoals in Nederland de (ook afgeschafte) cv-regeling dat was. Later bevestigde de Britse belastingdienst dat geen uitzondering zal worden gemaakt voor de filmsector. De regeling zou nog tot eind volgend jaar gelden en volgens eerste schattingen van Britse producenten komt hiermee de realisering van zo`n negentig speelfilms in gevaar.