Kabinet volgt advies topambtenaren over arbeidsmarkt niet

Den Haag. De onderhandelaars van CDA, PvdA en ChristenUnie hebben bij de vorming van het nieuwe kabinet bewust een aantal adviezen van topambtenaren om de krapte op de arbeidsmarkt te bestrijden, genegeerd. Het gaat om maatregelen als versoepeling van het ontslagrecht en aanpassing van pensioenregelingen. De ambtenaren stelden vast dat door de vergrijzing de komende jaren sprake is van ”een drukkend effect op het beschikbare arbeidsaanbod” en dat dit ”belangrijke eisen stelt aan het aanpassingsvermogen van de de arbeidsmarkt”. Het advies geldt traditiegetrouw als belangrijke bouwsteen voor het sociaal-economische en financiële beleid in een nieuw regeerakkoord. Anders dan bij eerdere formaties hadden de onderhandelaars van CDA, PvdA en ChristenUnie dit keer evenwel geen belangstelling voor het advies.