‘Dit is een grote verrassing voor iedereen’

Akzo Nobel zou vandaag het prospectus uitbrengen voor de beursgang van farmaciedochter Organon. Het liep toch nog anders: Organon komt in Amerikaanse handen.

Pipetteerrobot in een laboratorium van Organon, een geautomatiseerd systeem om buisjes met vloeistoffen te vullen voor het uitvoeren van proeven. Foto Evelyne Jacq Europa, Nederland, OSS, 08-06-2005 NV Organon, pharmaceutische, Farmaceutische industrie, pil. geboorte beperking, vruchtbaarheid, medicijn, medicijnen, geneesmiddelen. Laboratoria. Pipetteer robot, een geautomatisserd systeem om veelvuldige pipetteerhandelingen geautomatiseerd uit te voeren. Foto: Evelyne Jacq Jacq, Evelyne

Na een jaar van voorbereidingen besloot Akzo Nobel dit weekend om farmaciedochter Organon Biosciences toch niet naar de beurs te brengen, maar te verkopen aan het Amerikaanse Schering-Plough. Topman Hans Wijers van Akzo Nobel over een verkoop die niemand meer had verwacht.

Was u niet verbaasd dat Schering-Plough nog met een bod kwam, terwijl u al zo ver was gevorderd met de voorbereidingen van de beursgang?

„Eigenlijk wel. Ook al wisten we dat je daar altijd rekening mee moet houden als je een deel van je onderneming op de markt brengt. Dat ze niet eerder met een bod zijn gekomen, heeft met een aantal factoren te maken. Zij volgden Organon al langer, maar raakten de laatste tijd meer onder de indruk van de resultaten van onze reorganisatie daar. De resultaten over het vierde kwartaal waren veel beter dan analisten hadden verwacht. Bovendien raakten ze enthousiast door nieuws over producten in onze pijplijn. Het nieuws over Asenapine, een middel voor de behandeling van schizofrenie, was veel beter dan verwacht. En ook Sugammadex [een middel tegen anesthesie, red.] heeft goede kritieken gekregen.”

Schering-Plough biedt 11 miljard euro, dat is 2 miljard meer dan de geschatte waardering bij de beursgang.

„Er is hier sprake van een unieke combinatie. De activiteiten van de twee bedrijven sluiten goed op elkaar aan, er is weinig overlap. De voordelen van een samengaan zitten niet alleen aan de kostenkant, maar vooral ook aan de opbrengstenkant. Zij zijn een van de sterkst groeiende farmaceuten van dit moment, maar er zitten ook wat gaten in hun pijplijn die Organon weer kan vullen. Ook bij de veterinaire activiteiten is de aansluiting goed. Wij hebben al vaker gezegd dat we daarin zwak zijn in de VS, zij zijn daar sterk. Wij zijn sterker in de vaccins, zij meer in de farmaceutische producten.”

Maar het hoge bod lijkt er ook op te wijzen dat er nog meer geïnteresseerde partijen in de markt waren?

„Schering-Plough kan gewoon meer terugverdienen door de goede aansluiting. Maar het gaat niet alleen om waarde voor de aandeelhouders. Dit bod is goed voor alle bij de onderneming betrokkenen, dat was voor ons heel belangrijk bij de afweging. De werknemers krijgen een goed nieuw thuis door deze overname. Van de veterinaire activiteiten blijft het hoofdkantoor zelfs in Boxmeer.”

Vakbond FNV Bondgenoten reageerde anders niet erg enthousiast vanmorgen

„Dit is een grote verrassing voor iedereen. Het heeft voor iedereen consequenties dat het bedrijf nu niet een zelfstandige koers gaat varen, maar onderdeel wordt van een groot concern. Ik zit nu in de auto om uit te gaan leggen aan onze mensen in Oss en Boxmeer dat deze overname vooral leuke kanten heeft. Ook voor het topmanagement van Organon is dit overigens ingrijpend. Dat heeft een jaar toegewerkt naar de beursgang en was daar enthousiast over. Dan is het niet leuk dat er te elfder ure anders wordt besloten. De topman van Organon, Toon Wilderbeek, zal de transitie nog leiden, maar heeft besloten niet bij het bedrijf te blijven.”

U krijgt veel geld in kas. Bent u niet bang dat u in beeld komt bij private-equityfirma’s?

„Tot dusver zijn aandeelhouders altijd tevreden geweest met wat wij doen. En het geld is nog niet binnen. Voordat de transactie is afgerond, zijn we zeker een half jaar verder, schat ik. We gaan een deel van het geld teruggeven aan de aandeelhouders, we verlagen onze schuld en we kunnen een pensioengat dichten. En verder willen wij ons concentreren op de toekomst van ons bedrijf, niet op wat hedgefondsen of private-equityfirma’s willen.”

Zijn er in uw overgebleven activiteiten, verf en chemie, wel grote overnames te doen of wordt het een kwestie van een lange reeks kleine aankopen?

„Het gaat niet over de schaal van de overnames, maar of we strategische overnames kunnen doen die waarde creëren. Het feit dat we nu veel geld in kas krijgen, betekent niet dat we opgewonden raken. Het geld brandt ons niet in de zakken, wij zijn heel gedisciplineerd. Maar wij hebben een lijst van mogelijkheden en daar zitten ook grotere overnames tussen. Als we echter geen overnames kunnen doen die waarde creëren en daardoor veel kasgeld op de balans houden, geven we dat gewoon terug aan de aandeelhouders.”

    • Daan van Lent