Commissaris wil limiet snelheid Duitse wegen

Europees Commissaris van Milieu, Savros Dimas, heeft Duitsland opgeroepen om een snelheidslimiet in te voeren op alle snelwegen. Met zo’n „simpele maatregel”, zei Dimas in de krant Bild am Sonntag, kan het land een bijdrage leveren aan het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen, die verantwoordelijk worden gehouden voor de opwarming van de aarde.

„Op veel terreinen verspillen we onnodig veel energie, waarmee we het klimaat belasten”, aldus de eurocommissaris. „Een snelheidslimiet is om allerlei redenen zinvol, en is in de meeste Europese landen en in de Verenigde Staten heel gewoon. Alleen in Duitsland is zoiets, gek genoeg, omstreden.” De Duitse regering reageert afwijzend op het voorstel van Dimas.

Vrijdag werden de Europese regeringsleiders het eens over verregaande maatregelen om het broeikaseffect tegen te gaan. Zo hebben ze afgesproken om de uitstoot van kooldioxide met 20 procent te verminderen ten opzichte van het ijkjaar 1990. Daarbij moet nog worden onderhandeld over het deel daarvan dat ieder land op zich moet nemen. Maar het gaat om een bindende afspraken. Dat wil zeggen dat Brussel een CO2-reductie via wetgeving kan afdwingen.

Vorige maand ruziede eurocommissaris Dimas ook al met de Duitse regering over een snelheidslimiet. Aanleiding was toen het Europese besluit om de CO2-uitstoot van auto’s terug te dringen tot gemiddeld 120 gram per kilometer. De Duitse auto-industrie, met veel relatief grote modellen, zou daardoor volgens de regering onevenredig zwaar worden getroffen. Dimas zei toen dat Duitsland als grootste industrieland een voorbeeldfunctie heeft in het klimaatbeleid. Bondskanselier Angela Merkel liet toen ook weten niets te voelen voor een snelheidslimiet.

Het akkoord dat vrijdag op de EU-top in Brussel is gesloten kent vier hoofdonderdelen:

Reductie in de EU van de uitstoot van broeikasgassen met 20 procent ten opzichte van 1990; of met 30 procent als andere landen meedoen.

Ten minste 10 procent van alle olie en diesel in de EU moet vanaf 2020 afkomstig zijn uit biobrandstof.

Ten minste 20 procent van alle energie in de EU moet afkomstig zijn uit duurzame bronnen als zon, wind en waterkracht.

De lidstaten zullen efficiënter met energie omgaan en zo komen tot een besparing van 20 procent in 2020.