China wil minder doodstraf

China wil meer zorgvuldigheid aan de dag leggen bij de veroordeling van verdachten en de doodstraf minder vaak gaan toepassen. Geheime executies zijn taboe, net zoals het publiekelijke tonen van veroordeelde misdadigers, martelingen en andere vormen van inhumane behandeling van gevangenen.

Dat staat in een gezamenlijk rondschrijven van het Chinese Hooggerechtshof, de openbare aanklager en het ministerie van Openbare Veiligheid en dat van Justitie, dat gisteren werd gepubliceerd. De oproep van de hoogste gerechtelijke en justitiële instanties is een nieuwe poging het dubieuze imago van China op het terrein van de rechtspraak te verbeteren. In China worden verreweg de meeste doodstraffen ter wereld uitgesproken en uitgevoerd. Volgens het gisteren verspreide document kan China het zich niet veroorloven de doodstraf af te schaffen. Maar toepassing ervan moet wel veel zorgvuldiger gebeuren – een impliciete erkenning dat in het verleden ernstige fouten zijn gemaakt.

De afgelopen jaren is vaker aangedrongen op verbetering van de procesvoering. Een belangrijke stap was eind vorig jaar de aankondiging dat lagere rechtbanken niet langer op eigen houtje mogen besluiten tot executies. Sinds 1 januari moeten alle doodvonnissen weer worden beoordeeld door het Hooggerechtshof.

In de richtlijnen wordt aangedrongen op strikte toepassing van de rechtsregels. De rechten van de verdachte en de verdediging moeten worden gerespecteerd en in het algemeen moet in de rechtspraak evenwicht worden gezocht tussen strafoplegging en mededogen. Ter dood veroordeelden mogen hun familie ontmoeten. Martelingen om bekentenissen af te dwingen zijn verboden.