Werkgever claimt sneller na ongeval

Veroorzakers van een verkeers- of sportongeval kunnen straks sneller schadeclaims van werkgevers verwachten, als iemand na het ongeval zijn werk niet meer kan doen. Werkgevers wordt het makkelijker gemaakt de kosten te verhalen die zij moeten maken om de zieke werknemer weer aan het werk te houden, of weer aan de slag te krijgen.

Op voorstel van minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken, CDA) heeft het kabinet gisteren besloten dat wettelijk mogelijk te maken. De bewindsman hoopt dat werkgevers sneller beginnen met de reïntegratie van werknemers als duidelijk is dat ze de kosten daarvoor kunnen verhalen op een derde die de ziekte of handicap heeft veroorzaakt.

Werkgevers zijn wettelijk verplicht hun zieke werknemers zo goed mogelijk aan het werk te houden of weer aan het werk te krijgen. Om dat te bereiken moeten ze soms kostbare aanpassingen aan de werkplek aanbrengen. Werknemers moeten vaak ook worden omgeschoold voor een andere functie, omdat ze hun oude werk niet meer kunnen uitoefenen.

Het komt nu regelmatig voor dat door juridisch geharrewar over de schuldvraag een persoon niet kan beginnen met bijvoorbeeld revalidatie. Terwijl het volgens minister Donner juist van belang is dat de persoon zo snel mogelijk op de been wordt geholpen en weer aan het werk gaat.

Snellere reïntegratie beperkt bovendien het inkomensverlies van de betrokken werknemers en dat is ook in het belang van veroorzakers en hun verzekeringsmaatschappijen. Die hoeven dan minder inkomensschade te vergoeden.

De wet, zoals minister Donner die voor zich ziet, gaat niet over de aansprakelijkheid van medewerkers zelf, als deze bijvoorbeeld in hun vrije tijd, door roekeloos sporten arbeidsongeschikt raken. Wel kan de werkgever onder de plicht uitkomen om het loon van ziek personeel door te betalen, als de werknemer in kwestie niet meewerkt aan de reïntegratie.