Waterlozing kan probleem geven bij drijvend huis

In het artikel `Drijvend huis blijft nog een experiment` (NRC Handelsblad, 21 februari) kwam een vraag niet aan de orde: hoe denken de bouwers het probleem op te lossen van de afvalwaterlozing? Want op dit gebied ontbreekt het aan regelgeving of zijn er, afhankelijk van het soort overheden waarmee men te maken krijgt, uiteenlopende inzichten. Gaat het met drijvende woningen zoals met woonschepen in sommige gemeenten, dan is de kans groot dat het de bewoners vele duizenden euro`s ineens of gespreid via rioolbelasting gaat kosten en dat ook de drijvende woning dan veel te duur wordt. Er is immers al sprake van verplichte `inrichtingen` waar de drijvende huishoudens voor afvalwaterzuivering op moeten worden aangesloten. Zoals met het steeds duurder wordende rioolstelsel en de aansluiting daarop van woningen in het buitengebied gebeurde, dreigt ook hier weer voor technische systemen gekozen te worden die tot een forse prijsopdrijving leiden en die met duurzaamheid heel weinig te maken hebben.

Terwijl voor insiders allang vaststaat (en zoals uit een onderzoek in 2004 en 2005 waar onze stichting bij betrokken was is gebleken) ligt de toekomst van de afvalwaterzuivering en sanitatie enerzijds in biologische systemen en anderzijds in de terugwinning van waardevolle fosfaten en nitraten via de gft-compostering ten behoeve van een duurzamer landbouw.

    • Sietz Leeflang
    • Voorzitter Stichting de Twaalfambachten