Trousers 2

Een columnist moet puntig kunnen schrijven, maar het zou het debat tot voordeel strekken als hij ook goed zou kunnen luisteren en lezen. Leo Prick veegt in zijn column van 10 februari de vloer met mij aan, de suggestie wekkend dat ik zelf het artikel van de zaterdag ervoor heb geschreven inclusief de door hem verguisde kop. Het artikel is echter geschreven door Japke Bouma en Anja Vink op basis van gesprekken met verschillende mensen, gehouden in de maanden voorafgaand aan de publicatie. De kop is - veronderstel ik - de verantwoordelijkheid van de redacteur en niet mijn bedenksel. Zo schrijf ik ook nergens, dat ik een warm voorstander ben van competentiegericht leren. Ik heb alleen verteld dat door de succesvolle invoering van de leerplicht andere scholieren ons onderwijs bevolken die een andere didactische benadering behoeven. Het verhaaltje over `pair of trousers` kan vervangen worden door vele andere verhalen over pogingen om leerlingen anders te benaderen. De journalisten vonden dit kennelijk een leuk verhaal en de goede lezer ziet dit als een voorbeeld van een benadering die ook Theo Thijssen en Multatuli al beschreven.

Mijn belangrijkste constatering is, dat vernieuwingen en veranderingen in het onderwijs nooit adequaat worden begeleid. En daar heft één van onze meest ongenuanceerde columnisten dan het vingertje: geen lelijke woorden gebruiken, Van der Laan! Wordt het zo langzamerhand geen tijd voor iets meer inhoud op de rechterkant van de zaterdagse onderwijspagina?

Lid College van Bestuur Hogeschool Amsterdam en UvA

    • Ankie Verlaan