Sterke toename palliatieve sedatie

Geneesmiddelen voor palliatieve sedatie zijn vorig jaar veel vaker voorgeschreven dan in het jaar daarvoor. In 2006 waren er bijna 20.000 voorschriften van onder meer het slaapmiddel midazolam. Dat is een stijging van 36 procent ten opzichte van 2005. Deze stijging is iets sterker dan die in het jaar daarvoor.

Vorig jaar was in zeker zes procent van alle sterfgevallen sprake van palliatieve sedatie. Dat blijkt uit gegevens van de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK).

Patiënten die op hun sterfbed dreigen te stikken of ernstig in de war raken, krijgen een slaapmiddel waardoor ze het einde van hun leven niet bewust meemaken. Dat heet palliatieve sedatie.

Eind 2005 introduceerde de artsenorganisatie KNMG een richtlijn, waarin staat hoe en onder welke voorwaarden artsen palliatieve sedatie mogen toepassen. De handeling zelf mag er bijvoorbeeld niet toe leiden dat de patiënt korter leeft en mag daarom pas worden toegepast als verwacht wordt dat de patiënt binnen enkele dagen komt te overlijden. Het Openbaar Ministerie zei toen artsen die zich aan de richtlijn houden niet te vervolgen. In de jaren ervoor had het OM een arts vervolgd die palliatieve sedatie had toegepast. Hij werd vrijgesproken, ook in hoger beroep.

De verkoop van het middel midazolam door apotheken, was de afgelopen jaren al sterk gestegen, maar niet zo sterk als in het afgelopen jaar. De SFK zegt alleen zicht te hebben op de verkoop van apotheken, en bijvoorbeeld niet van ziekenhuizen.