Het grootste wereldrijk ooit was het Britse rijk

In het artikel van F.G. van Hasselt over het gebakkelei tussen Griekenland en de Voormalige Joegoslavische republiek Macedonië komt behalve de kwestie van de naam `Macedonië` ook de `erfenis` van Alexander de Grote ter sprake (NRC Handelsblad, 3 maart). Dergelijke conflicterende claims spelen ook bij een andere wereldveroveraar: Dzjengis Khan, volgens Van Hasselt de stichter van ”het grootste rijk dat ooit heeft bestaan.”

Dat klopt niet. Er zijn empirisch-historische (cliometrische) studies verricht naar `size and duration of empires`, en die vertellen ons iets anders. Het grootste wereldrijk ooit was niet het Mongoolse maar het Britse rijk, dat rond 1925 een omvang had van ca. 34 miljoen km2. De grootste omvang van het Mongoolse rijk was rond 1300 daarentegen ca. 24 miljoen km2. Het rijk van Alexander de Grote had in 323 v.C. een omvang van `slechts` 5,2 miljoen km2. Het Romeinse rijk kwam nooit verder dan 4,4 miljoen km2, hoewel het beduidend langer bestond dan de rijken van Alexander, de Mongolen en de Britten.

(Zie: R. Taagepera, `Size and Duration of Empires: Systematics of Size`, in: Social Science Research, Vol. 7, 1978:pp. 108-127.)

    • R.J. Smits Teteringen