Gratis schoolboeken

In het stuk over gratis schoolboeken (W&O 3 maart) komen enkele partijen aan het woord. Sjoerd Slagter (VO-raad): Scholen kunnen docenten aanstellen die zelf materiaal maken, of een contract sluiten met een uitgever om het samen te doen.” Justine Pardoen (Ouders Online) verwacht dat er nagedacht zal worden over kosten. Een foutje in een boek, en hup weer een nieuwe druk.” Barbara den Uijl (Consumentenbond) zegt: Scholen zullen beter bekijken wat echt nodig is voor hun onderwijs. Ze kunnen ook kopiëren en zelf readers gaan maken.” Jaap van Loon (uitgeverij Thieme-Meulenhoff): Dan blijkt dat lesmateriaal maken een ander vak is dan lesgeven. Het gaat niet alleen om de vakinhoud, maar om een didactisch ontwerp dat over een aantal jaren doorloopt.”

Een `wiki-achtig` systeem voor het Nederlandse onderwijs is een realistisch alternatief. Voor elk vak een wiki. Samenstellen en onderhoud uitsluitend (kwaliteitsborging) door docenten en hoogleraren. De wiki`s geven aan welke kennis voor elk jaar noodzakelijk is en voor meer begaafden het `nice-to-know`. OCW en onderwijsorganisaties zorgen voor het beheer. De wiki`s dienen gratis toegankelijk te zijn voor iedere Nederlander en Nederlandssprekende. Ouders kunnen hun kinderen helpen, gepensioneerden kunnen oude en nieuwe kennis opdoen. Schoolboeken worden overbodig (kopiëren kan). Leerlingen kunnen wiki`s downloaden. Kennis van docenten komt beschikbaar, niet alleen die van enkele schrijvers van (starre) schoolboeken. Kennis en didactische methoden blijven bij de tijd. Laat Nederland, kennisland, dit wiki-onderwijssysteem omarmen (samen met Vlaanderen?)

Den Haag

    • A.I.J. Nieuwenhuys