Een hoed zonder hoofd 2

Maria Mathijsen signaleert terecht dat het wegcensureren van vier wetenschappelijke artikelen van vier academici uit de catalogus bij de Istanbul-tentoonstelling in Amsterdam een schandelijke schending is van het grondwettelijke recht van vrijheid van metingsuiting volgens artikel 7 van de Grondwet (W&O 3 maart). Niet alleen wordt zo de auteurs het recht ontnomen de resultaten en inzichten van hun wetenschappelijk onderzoek te publiceren, bovendien wordt zo een breder geïnteresseerd publiek informatie onthouden. Maar een land waar de vrijheid van drukpers in acht wordt genomen heeft meer mogelijkheden. Laat de vier auteurs de geweigerde artikelen alsnog gezamenlijk publiceren onder een passende titel. Daarvoor zal thans, gezien de huidige berichtgeving, waarschijnlijk een nog grotere belangstelling zijn dan voor deze interessante tentoonstelling zelf al is gebleken. Deze inzender ziet er in ieder geval reikhalzend naar uit en zal dat boekje zeker aanschaffen!

    • R. J. Mokken Badhoevedorp