Debat over provinciale staten

Den Haag:7.3.7 Uitslagenavond Provinciale Statenverkiezingen. SP grootste winnaar. Marijnissen. © foto Roel Rozenburg Rozenburg, Roel

Provinciale bestuurders zijn zich bewust van de haast permanente identiteitscrisis: onbekend bij de burger, onbemind door de gemeente, genegeerd door de grotere steden. Zij zoeken een rechtvaardiging door nieuwe taken te verzamelen. Maar ze zouden zich juist veel meer moeten concentreren op hun kerntaken, zodat de burger weet waar hij op stemt.

Commentaar in NRC Handelsblad, 6 maart

Ja, ik ga wel stemmen. Ik heb tot nog toe altijd gestemd. Maar deze keer doe ik het echt alleen maar omdat de verkiezingen voor de Eerste Kamer er ook aan vast zitten. Anders was ik voor het eerst van mijn leven niet gaan stemmen.

Bestuurskundige Klaartje Peters (zij lichtte het provinciaal bestuur drie jaar door) in Trouw, 6 maart

De provincie leeft niet. Ook in de raad zien wij het vooral als een subsidieloket voor de gemeente.

Leo Janssen, personeelsfunctionaris en gemeenteraadslid voor de PvdA in Hengelo in NRC Handelsblad, 7 maart

Ik kwam twee keer op dezelfde markt, en toen vroegen mensen of het soms weer Rooie Zaterdag was. Niemand had door dat er verkiezingen waren en waar ze over gingen. In die zin is de opkomst me nog meegevallen.

PvdA-Tweede Kamerlid Mariëtte Hamer in NRC Handelsblad, 8 maart

Voor de komende jaren is het [...] van vitaal belang dat de provincies hun rol duidelijker voor het voetlicht brengen en beter communiceren met de burgers die uiteindelijk de provincie financieren. Als de provincies niet slagen in die opdracht, dan zal de roep om afschaffing van deze onzichtbare (en dus blijkbaar overbodige) bestuurslaag alleen maar toenemen.

Commentaar in de Telegraaf, 8 maart

De SP is al heel lang aan een onstuitbare opmars bezig.

SP-fractievoorzitter Jan Marijnissen in de Volkskrant, 8 maart

Statenvergaderingen duren vaak van ’s ochtends vroeg tot een uur of zeven ’s avonds. Tegen vier uur zag je de SP’ers vaak hun koffertje al pakken. [...] De fractie die niets heeft gepresteerd, wordt beloond met een dubbel aantal zetels. De kiezer stemt helaas landelijk.

Wim Spinhoven, PvdA-fractievoorzitter in de Provinciale Staten van Gelderland in de Telegraaf, 9 maart