De lezer schrijft over ‘slijpsteen’, vouwen en slordigheid in de krant

Vanmorgen hoorde ik weer de reclame op de radio over NRC Handelsblad als ‘slijpsteen voor de geest’ (ik heb overigens een abonnement). Ik heb onlangs een boek geschreven over laatmiddeleeuwse, moralistische traktaten in de Nederlanden. Daarin komen onder andere veel spreuken en spreekwoorden voor. Een daarvan is: de slijpsteen zelf is niet scherp.

Iets om over na te denken.

Dr. P. Bange

Heelsum

Eerder in deze rubriek beklaagde een lezer zich over de hinderlijke vouwen die deze krant bijna dagelijks ontsieren.

U kondigde toen maatregelen aan om het probleem te verhelpen. Inmiddels zijn we enige maanden verder en het is nog steeds, excusez le mot, prut. Wat is de status van genoemde maatregelen?

Eugene Ysaye

Arnhem

In NRC Handelsblad van 6 maart, aan de vooravond van de verkiezingen voor de Provinciale Staten, werd in de aankondiging van Pauw en Witteman gesproken over een debat tussen de vier fractievoorzitters in de Tweede Kamer. Dit is ofwel taalkundige onzin, (want er zijn circa tien fractievoorzitters in de Tweede Kamer) ofwel een vooringenomen politieke voorkeur, door deze vier als dé fractievoorzitters te beschouwen.

Frans Lijmbach

Wijk en Aalburg

De krant antwoordt

Inderdaad, een goede vraag, waaraan we zelf onze geest kunnen slijpen. Het is natuurlijk waar: een slijpsteen dient om ándere objecten te scherpen, zoals messen of gereedschap en is dus zelf niet scherp. Dat is in het geval van de krant trouwens maar goed ook, want we willen wel dat de lezers zich aan ons scherpen, maar niet dat zij zich aan ons snijden.

De werkelijkheid zoals wij die elke dag beschrijven en becommentariëren, is vaak ongepolijst, ruw, om niet te zeggen rauw (en soms bot), en biedt meer dan genoeg weerstand om een liberale geest aan te scherpen.

Dat is de bedoeling van de reclameleus. Zonder iets af te willen doen aan het geslepen inzicht van de laatmiddeleeuwse moralist.

De plooiproblematiek doet zich helaas nog steeds voor, met name bij kranten die zijn gedrukt in onze Rotterdamse drukkerij (ruwweg eenderde van de totale oplage). In de kranten met een wat kleinere omvang (tot 24 pagina’s) zien we gelukkig een lichte verbetering ten opzichte van een aantal maanden geleden. Bij dikkere kranten komt de ‘plooi na de druk’ (dat wil zeggen, na het openvouwen van de pagina zie je gewoon gedrukte tekst) nog steeds met enige regelmaat terug.

Wij verwachten dat na de zogeheten ombouw van de Rotterdamse persen, eind dit jaar, dit probleem op de verbouwde persen grotendeels verholpen zal zijn.

Die ombouw van de persen is nodig om ze te moderniseren, onder meer om op meer plaatsen in de krant in kleur te kunnen drukken. Tot die tijd zullen er jammer genoeg nog af en toe vouwen zitten in een deel van onze kranten.

Het was geen politieke voorkeur om te schrijven over „de vier fractievoorzitters in de Tweede Kamer”, terwijl die er tien telt, maar slordigheid. Het bepalend lidwoord had er gewoon niet moeten staan.

Birgit Donker

Hoofdredacteur

Reacties: www.nrc.nl/lezerschrijft

nieuwe kwesties:

lezerschrijft@nrc.nl

    • Birgit Donker