Correcties & Aanvullingen

Hoofdartikel

Het hoofdartikel Verbonden continenten (9 maart, pagina 7) brak af in het laatste woord. Het slot had moeten luiden: Het gaat er nu om te onderstrepen wat deze partners bindt: open markten, verhoging van de welvaart en vooral het besef dat ze niet buiten elkaar kunnen.