Cito-scores werken contraproductief

Utrecht hanteert een Cito-score van 540 voor toelating tot vwo, aldus deze krant van 3 maart. Opmerkelijk nieuws voor ons in Eindhoven, want daar ligt de lat aanzienlijk hoger: 545, en voor havo 540. Dit heeft tot gevolg dat onze zoon, met score 541, nu op het vmbo-t zit.

Wat was het geval: de school in kwestie heeft geen havo-afdeling in het eerste jaar; alleen een gemengde havo/vmbo. Om naar de havo te kunnen gaan moest hij in het eerste jaar gemiddeld een 7,5 scoren (incl. vak tekenen), iets wat hij net niet haalde en dus: het vmbo. Uit de hele klas hebben uiteindelijk ongeveer 5 kinderen kunnen overstappen naar de havo.

Conclusie: conservatisme viert hoogtij, en onze zoon die toch de havo wil gaan doen (wat overigens nog altijd op school ontmoedigd wordt) zit straks een extra jaar op school.

    • M. den Outer Eindhoven