AFM kritisch over openheid en kosten bij vastgoed-bv`s

AMSTERDAM, 10 Maart. Aanbieders van zogenoemde vastgoed-cv`s zijn bereid om een gedragscode op te stellen waaraan deze beleggers moeten voldoen. Dat blijkt uit een rapport van Autoriteit Financiële Markten (AFM), dat gisteren is verschenen. AFM is kritisch over deze vorm van beleggen en spreekt over een vaak tekort schieten van informatieverstrekking aan beleggers en soms te hoge kosten die . Bij vastgoedcv`s koopt een beheerder namens beleggers vastgoedobjecten en exploiteert die. Na een vooraf vastgestelde periode worden deze panden verkocht. De opbrengsten, zoals huur en verkoop, worden verdeeld onder de beleggers. De gedragscode moet uiterlijk op 1 mei van dit jaar klaar zijn.