‘Te veel aandacht voor Superbus’

René de Borst, hoogleraar lucht en ruimtevaart van de Technische Universiteit (TU) Delft, stapt op, mede uit onvrede met het beleid van zijn universiteit. Hij vindt dat er in Delft te veel aandacht is voor projecten die de publiciteit halen, zoals de Superbus van Wubbo Ockels en ‘Nuna’, het door zonneënergie aangedreven wagen dat meerdere keren de World Solar Challenge in Australië won. Daardoor komt het fundamentele wetenschappelijk onderzoek in het gedrang, vindt De Borst. Hij begint 1 mei als decaan aan de Universiteit Eindhoven, bij de faculteit Werktuigbouwkunde. De Borst, winnaar van de Spinoza premie, de belangrijkste prijs op het gebied van wetenschappelijk onderzoek in Nederland, blijft zich bezighouden met onderzoek.

De Borst zegt de afgelopen jaren geregeld te hebben gesproken met het College van Bestuur over zijn bedenkingen bij het beleid, ook over het feit dat er decanen werden benoemd die niet „uit het vakgebied” komen. Een ander punt voor De Borst is dat er met interne kritiek van hoogleraar Ingo Hansen op het Superbus-project, niet voldoende is gedaan. De Borst heeft ook „bedenkingen bij de zwaarte van het wetenschappelijk gehalte van het onderzoek van Wubbo Ockels, maar dat is geen aanleiding voor mijn vertrek”.

De TU Delft betreurt het vertrek van De Borst, zo zegt voorzitter van het college van bestuur Hans van Luijk. Hij zegt zelf verantwoordelijk te zijn voor het beleid om meer aandacht te geven aan publiciteitsterke projecten. „Daarmee kan je de maatschappij en de jeugd laten zien wat je met allerlei technische ontwikkelingen in de praktijk kan doen.” Geen luxe, vindt Van Luijk, in een tijd waarin „de instroom van studenten op technische faculteiten terugloopt, en het maatschappelijk draagvlak afneemt”.

Van Luijk ontkent echter dat daardoor het fundamenteel onderzoek minder aandacht krijgt dan zou moeten. „Nuna is een studentenproject en Superbus is toegepast onderzoek. We krijgen daar ook externe subsidie voor. Het kost de universiteit amper een procent van het budget.”

Ook de kritiek dat er te weinig discussie is over Superbus, weerspreekt Van Luijk. „Er is nu een dialoog gaande tussen Ockels en Hansen. Maar die moet je niet in de media willen voeren.”