Rentestap sluit aan op sterke groei economie Nederland

De Nederlandse inflatie ligt al jaren bijzonder laag. Maar gunstige vooruitzichten beloven druk op de prijzen, en de renteverhoging van gisteren sluit daar op aan.

Nederland heeft te maken met een Europese Centrale Bank die de rente blijft verhogen. ECB-president Trichet maakte gisteren bekend dat de rente voor de zevende maal sinds eind 2005 omhoog gaat, met 0,25 procentpunt tot 3,75 procent. En dit terwijl de Nederlandse inflatie al jaren historisch laag is. Welk inflatiegevaar is de ECB aan het temmen?

Met een renteverhoging kan de ECB de inflatie laag houden. De hogere rente op kortlopende leningen (het zogenoemde basis-herfinancieringstarief) remt de kredietverstrekking door de banken. Tegelijk loont het bij een hogere rente in de eurozone meer om euro’s aan te houden. Dit maakt de euro duurder ten opzichte van andere munten. Beide factoren remmen de economische groei en verlagen de druk op de prijzen.

Een stabiele, lage inflatie geeft zekerheid en verhoogt het vertrouwen in de euro, maar is de ECB niet wat té streng? De inflatiecijfers moeten een centrale bankier geruststellen. De inflatie in februari in het hele eurogebied ligt volgens de voorlopige raming op 1,8 procent. Dat is weliswaar dichtbij de 2 procent, het niveau waar de ECB de inflatie onder probeert te houden, maar juist de laatste maanden kent de inflatie in de eurozone een neerwaartse trend.

Geen reden voor zorgen over oplopende inflatie, zo lijkt het dus. En zeker niet voor Nederland. Al sinds eind 2003 ligt de Nederlandse inflatie onder het gemiddelde niveau in de eurozone. De Nederlandse inflatie (volgens de Europese definitie) kwam in februari uit op 1,4 procent, zo berichtte het Centraal Bureau voor de Statistiek gisteren.

Betekenen de renteverhogingen van de ECB dan geen ongewenste rem op economische groei in Nederland? Is Nederland het slachtoffer van hogere inflatie in landen als Spanje en Italië? Nee, zegt Elwin de Groot, econoom van de Rabobank. Hij stelt voorop dat het gat tussen de Nederlandse inflatie en die van het eurogebied niet bijzonder groot is, de afgelopen maanden gemiddeld zo’n 0,2 tot 0,3 procentpunt.

Veel belangrijker is dat de inflatie naijlt op de economische groei. Eerst is een aantal jaren flinke economische groei nodig om de overcapaciteit weg te werken, daarna begint de druk op de prijzen pas echt op te lopen, stelt De Groot.

En hier zit het pijnpunt. De Nederlandse economie deed het vorig jaar met een groei van 2,9 procent uitstekend. Hiermee is Nederland een van de snelst groeiende economieën in het eurogebied.

De vooruitzichten voor Nederland zijn ook bijzonder goed. Voor 2007 verwacht de Rabobank een economische groei van 3,25 procent. Dat is een volle procentpunt meer dan de verwachte groei in de eurozone, die historisch gezien al bijzonder gunstig uitvalt.

Met zo’n sterke economische opleving kan Nederland een stijging van de inflatie verwachten. De oplopende personeelstekorten gaan zich op een gegeven moment vertalen in hogere lonen, en daarmee in hogere prijzen. Weliswaar reageert de loonontwikkeling in Nederland doorgaans traag op arbeidstekorten, maar de druk bestaat. In dit licht past het beleid van de ECB goed bij de Nederlandse economische situatie. De rentestap anticipeert op de toekomstige druk op de prijzen.

Grote onzekere factor is de ontwikkeling van de Amerikaanse economie en het effect van een eventuele neergang op de economische groei in het eurogebied. Vooral de berichten over de Amerikaanse huizenmarkt stemmen somber. De hoop is op een ‘zachte landing’ van de Amerikaanse economie die Europa toestaat van wat hogere groei te genieten.

    • Ben Vollaard