Radio Voorkeur

Desmet live. Onder meer de rubriek Binnenste Buiten van Stephan Sanders, journalist en columnist van Vrij Nederland. Historicus Chris van der Heijden geeft zijn wekelijkse buitenlandcommentaar. Max Pam met berichten uit de krant geknipt die interessant zijn voor ‘goddelozen’ en een rondetafelgesprek met Nelleke Noordervliet, voorzitter Cees Fasseur van het Multatuli Genootschap, Max Pam en Chris van der Heijden. Radio 5, 18.02-19.50u.

Kunststof. Suzanne Raes vertelt over haar documentaire over Willem Elsschot, gemaakt vanuit het oogpunt van zijn dochter Ida. Willem Elsschot schreef met veel humor en mededogen over familie, maar volgens zijn dochter was hij in het dagelijks leven teruggetrokken en een nukkige man. Radio 1, 19.04-20.00u.

Casa luna. Gerdi Verbeet kijkt terug op haar eerste maanden als voorzitter van de Tweede Kamer en haar vuurdoop met het debat over de wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap. Verder geeft ze haar visie op de positie en betekenis van vrouwen in maatschappij en politiek. Radio 1, 0.04-0.45u.