Raad Utrecht voor vertrek Terreehorst

Een meerderheid van de gemeenteraad Utrecht is tegen het aanblijven van directeur Pauline Terreehorst van het Centraal Museum. De ondernemingsraad van het museum zegde gisteren al het vertrouwen in haar op.

De twee grootste partijen, PvdA en GroenLinks, verklaarden vanochtend dat aanblijven heel lastig is. PvdA-fractielid Gilbert Isabella: „Het lijkt mij onmogelijk om zonder vertrouwen van het personeel een plan van aanpak uit te voeren dat juist is gebaseerd op dat vertrouwen.” En Jan Ravesteijn van GroenLinks zei: „Het is bijzonder lastig om een onherstelbaar verstoord contact te herstellen.”

Woensdag presenteerde Bureau Berenschot een onderzoeksrapport waaruit blijkt dat een groot deel van het personeel geen vertrouwen heeft in Terreehorst. Zo zou zij onder meer „solistisch en overhaast” opereren, slecht kunnen delegeren en niet openstaan voor kritiek. Berenschot onderschrijft deze kwalificaties. Terreehorst kondigde toen aan met een plan van aanpak te komen.

Het college van B&W beslist dinsdag over het al dan niet aanblijven van Terreehorst. Het Centraal Museum is een gemeentemuseum; de directeur is in dienst van de gemeente Utrecht.

Ook gemeenteraadslid Marcel van den Tooren, van de oppositiepartij SP, wijst op de noodzakelijke „unanieme” steun van het personeel om de veranderingen door te voeren. „Anders is het einde oefening.”

Terreehorst wilde vanochtend geen commentaar geven. Zij zal dinsdagavond tijdens een debat in het Centraal Museum haar plannen voor de toekomst uiteenzetten. Over haar weigering uit eigen beweging op te stappen, zegt PvdA’er Isabella: „Iedereen moet zijn eigen afweging maken. Maar ik zou mijn eigen conclusies hebben getrokken uit het feit dat het vertrouwen ontbreekt.”