Parlement wil meer controle op regels van Europese Commissie

Amsterdam. De parlementaire commissie die sinds vorig jaar maart controleert of `Brussel` bij wetsvoorstellen haar bevoegdheden niet overschrijdt, wil haar activiteiten uitbreiden. Afgelopen jaar behandelde de Tijdelijke Commissie Subsidiariteitstoets (TCS) elf voorstellen van de Europese Commissie. TCS, waarin leden van Eerste en Tweede Kamer zitting hebben, oordeelde onder andere dat een Europese `bodemrichtlijn` een te zwaar middel is om de bodem in Europa te beschermen tegen bedreigingen als erosie. Bodembescherming is volgens de TCS vooral een zaak van de lidstaten. Ook oordeelde de TCS dat `Europa` niet bevoegd is regels over echtscheidingsrecht in de lidstaten te harmoniseren. In 2007 wil de commissie 22 wetsvoorstellen uit Brussel beoordelen. Voorzitter Jan Jacob van Dijk (Tweede Kamer, CDA): ”We zijn op de goede weg, maar vormen nog onvoldoende een buffer tegen onnodige wetgeving uit Brussel. In het voorbije jaar kwam de Commissie met 120 wetgevende voorstellen, waarvan we er elf hebben behandeld.”