Nazaten nazi`s dagen Oslo voor rechter

Straatsburg. Ruim honderdvijftig Noren die zijn verwekt in het kader van het beruchte `Lebensborn-programma` van de nazi`s zijn gisteren naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg gestapt. Zij verlangen financiële genoegdoening van de Noorse overheid, die te weinig gedaan zou hebben tegen de jarenlange discriminatie die zij hebben ondergaan als gevolg van hun afkomst. Ze eisen 50.000 euro per kind en een viervoud van dat bedrag voor oorlogskinderen wier leven zou zijn verwoest door de discriminatie. Het Hof beslist binnen enkele maanden of de zaak een vervolg krijgt. Het `Lebensborn-programma` werd in 1935 opgezet voor het kweken van een `zuiver`, Arisch ras.

Bekijk de video via de BBC-site: news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england