Laat mamma werken

Het ontmantelen van de verouderde moederschapsideologie, bepleit door europarlementariër Kathalijne Buitenweg (nrc.next, 7 maart), begint bij het verlengen van betaald zwangerschapsverlof, verplichte verruiming van de openingstijden in de kinderopvang, meer beschikbare kindplaatsen, geen weringsbeleid voor zieke kinderen - en werkgevers die mee kunnen gaan in de hectiek van het (jonge) ouderschap.

Wellicht voor Buitenweg geen punt van discussie: allemaal geregeld bij de overheid. Maar voor werknemers van organisaties met een winstoogmerk is het zeer moeilijk zorg en werk te combineren.

    • Miranda Mostert