Komedie in de nabijheid van de dood

Vermoedelijk zijn er niet veel mensen die Vernon God Little, het debuut van DBC Pierre, drie jaar geleden al tweedehands kochten. Ik weet echter dat mijn exemplaar voordien aan ene Plaisir Christa toebehoorde, aangezien zij haar naam op de achterflap stempelde. Plaisir Christa verkocht het boek voor ze het had gelezen. De ongeschonden rug vormde daar een bewijs voor, alsook het feit dat men deze roman, over een puber die ten onrechte van een Columbine-achtig drama wordt beschuldigd, na lezing onmogelijk van de hand kan doen. Toen ik mij op een openbare plaats achter Vernon God Little verschool en nog nauwelijks ophield met gniffelen, opperde een jaloerse onbekende dat hij ook zoiets grappigs wilde lezen.

Vernon God Little draagt de ondertitel ‘A 21st Century Comedy in the Presence of Death’. Hedendaags is het verhaal zeker. Zo hedendaags dat het bij momenten de indruk geeft al gedateerd te zijn. En een komedie is het ook, meer bepaald een satire op de Amerikaanse maatschappij. ‘Dirty But Clean’ Pierre, wiens eigen leven een soort komedie is (hij gebruikte zijn Booker Prize om de schulden uit zijn criminele verleden terug te betalen), doet dat met branie maar kiest niet de origineelste pispalen (de rol van de media en marginalen met overgewicht). Moeilijk te vergeven is dat niet. De auteur is er immers in geslaagd een vijftienjarige neer te zetten die je zou willen adopteren. Vernon Little is wanhopig, boos, lief, welbespraakt en in gevaar. Bovendien heeft hij een darmprobleem. De combinatie van dat alles leidt wel vaker tot humor. Hoewel ik niet van een overdaad aan vloeken en slang houd, maken ze Vernons overspannen wijsheid geloofwaardiger: ‘I don’t even want to think [...] because Fate always pays attention to what you think, then slams it up your fucken ass.’

Bij de laatste hoofdstukken verging het lachen mij tijdelijk. Net hadden een bevriende scenarist en ik een idee op papier gezet waarbij het afvalprincipe van Big Brother op ter dood veroordeelden wordt toegepast. Maar die ingeving bleek DBC Pierre al naar levendig en hilarisch proza te hebben vertaald.

DBC Pierre: ‘Vernon God Little’. Vertaald door Dennis Keesmaat. Podium, 303 blz. € 17,50.
    • Annelies Verbeke