Kabinet volgt advies niet over arbeidsmarkt

De onderhandelaars van CDA, PvdA en ChristenUnie hebben bij de vorming van het nieuwe kabinet bewust een aantal adviezen van topambtenaren om de krapte op de arbeidsmarkt te bestrijden, genegeerd.

Het gaat om maatregelen als versoepeling van het ontslagrecht en aanpassing van pensioenregelingen.

De topambtenaren, verenigd in de Centrale Economische Commissie (CEC), hebben eind vorig jaar een notitie geschreven ten behoeve van de kabinetsformatie. Veel aandacht gaat hierbij naar te verwachten problemen op de arbeidsmarkt als gevolg van de vergrijzing. De CEC stelde vast dat door de vergrijzing de komende jaren sprake is van „een drukkend effect op het beschikbare arbeidsaanbod” en dat dit „belangrijke eisen stelt aan het aanpassingsvermogen van de de arbeidsmarkt”.

De CEC-notitie geldt traditiegetrouw als belangrijke bouwsteen voor het sociaal-economische en financiële beleid in een nieuw regeerakkoord. Anders dan bij eerdere formaties hadden de onderhandelaars van CDA, PvdA en ChristenUnie eind vorig jaar evenwel geen belangstelling voor het advies van de topambtenaren.

De notitie noemde als specifieke knelpunten van de Nederlandse arbeidsmarkt: veel deeltijdwerk, een onevenwichtige verdeling van de korte en langdurige werkloosheid, de verslechterende aansluiting tussen vraag en aanbod, de bescherming van mensen met een vast dienstverband en de werkloosheid onder ouderen.

De topambtenaren stelden voor het ontslagrecht te versoepelen, prikkels te introduceren om mensen minder makkelijk in de WW te laten komen, pensioenregelingen tegen het licht te houden, de hoogte van de beloning leeftijdsafhankelijk te maken en werk voor ouderen fiscaal aantrekkelijker te maken.

Slechts enkele voorstellen zijn opgenomen in het nieuwe regeerakkoord. De versoepeling van het leeftijdscriterium bij de herkeuringen voor de WAO en opheffing van de sollicitatieplicht voor jonge moeders in de bijstand, die in het regeerakkoord staan, werken juist averechts op het arbeidsaanbod.

    • Roel Janssen