Kabinet start onderzoek ‘woekerpolis’

Er komt alsnog een door de staat ingesteld onderzoek naar beleggingspolissen. Het onderzoek zal een ‘volstrekt feitelijke opzet’ krijgen.

Dat heeft minister Bos van Financiën (PvdA) in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Bos komt daarmee tegemoet aan de ruime Kamermeerderheid die een onafhankelijk onderzoek wenste. Een eerdere poging van zijn voorganger Zalm om als overheid aan te haken bij een al lopend onderzoek van Verliespolis.nl, een van de protesterende consumentengroeperingen, werd door de verzekeraars niet geaccepteerd.

Volgens de Consumentenbond is dit „goed nieuws” omdat consumenten nu niet zelf op onderzoek uit hoeven te gaan of hun product deugt of niet. Alle partijen – verzekeraars, belangengroeperingen en Ombudsman – kunnen zich vinden in de voorstellen van Bos. Dat vergde de afgelopen weken intensief overleg op het ministerie van Financiën.

Er is veel onrust ontstaan over beleggingspolissen, waarvan in Nederland circa 6,5 miljoen contracten verkocht zijn. De verzekeringsbranche erkende vorig jaar dat gemiddeld 40 procent van de inleg aan kosten niet belegd wordt, maar opgaat aan kosten. Toezichthouder AFM kwalificeerde de polissen eerder als complex, ondoorzichtig en relatief duur. Een door de verzekeringsbranche ingesteld onderzoek concludeerde dat de informatie bij de polissen in belangrijke mate tekortschiet.

De precieze reikwijdte voor het nieuwe onderzoek zal nog met de verzekeraars, de consumentenorganisaties en de Ombudsman moeten worden afgestemd. Verzekeraars zijn bang dat conclusies of te vergaande oordeelsvorming in zo’n staatsonderzoek zullen resulteren in een soort jurisprudentie. Bovendien zou de Ombudsman dan te veel worden gehinderd in de eigen oordeelsvorming.

Hij is tegelijkertijd betrokken bij een tweede project waarbij de polissen worden onderverdeeld in verschillende typen en worden beoordeeld. De Ombudsman kan zo direct corrigerend optreden als een soort polis niet klopt en verzekeraars de opdracht geven hun producten aan te passen.