Geen steun voor motie Wilders

De door Geert Wilders ingediende motie in de ‘kwestie-Arib’ werd gisteren door geen enkele fractie in de Tweede Kamer gesteund. Wilders’ motie riep het PvdA-Kamerlid op te kiezen tussen het Kamerlidmaatschap of haar deelname aan een Marokkaanse adviescommissie.

pagina 3